סרטונים ודפי מוצר

IBM Content Navigator – Live demo

IBM Case Manager with Datacap Taskmaster and Case Analytics Part2

IBM Case Manager Demonstration with Datacap Taskmaster and Case Analytics Part2

Datacap Taskmaster APT- Video Demo

Introduction to IBM Datacap Capture

Whats New in Content Analytics

IBM Content Navigator demo – Mobile application and mobile web

IBM Advanced Case Management

CMOD – IBM Content Manager OnDemand

IBM Datacap Taskmaster Capture

DriveU – ממשק עסקי מתקדם

פתרון מתקדם לניהול תוכן ותהליכי עבודה בארגון – IBM FileNet

IBM Content Analytics

IBM InfoSphere ICC – Content Collector