חיפוש תוכן מתקדם

errow-30-64px

פתרון לחיפוש ושאילתות

בעל מנוע איחזור רב עוצמה

חיפוש תוכן מתקדם

פתרון חיפוש תוכן ושאילתות, בעל מנוע איחזור רב עוצמה.

 

כחלק מסל הפתרונות הרחב של IFN לניהול המסמכים, מספקת IFN מודול חיפוש תוכן מבית IBM שהינו חלק אינטגרלי בסוויטה.

IBM Content Analytics with Enterprise Search הינו מודול המאפשר חיפוש תוכן טקסטואלי בתוך מסמכי טקסט והמאפיינים (metadata) של כל סוגי המסמכים. תוצאות החיפוש מוצגים כרשימה הכוללת את ניתוח הקשרים השונים, למשל התפלגות המסמכים לפי תאריך שמירה, התפלגות בתיקיות האחסון, התפלגות מילים צמודות למילות החיפוש ועוד. ניתן לבצע סינון ומיון על המידע. וכן ביצוע סינונים לפי חתכים שונים וישויות מרכזיות.

יכולות החיפוש, אחזור המידע הארגוני והנגישות למידע כפופות למערכת ההרשאות. בנוסף, ניתן להגדיר סט שאילתות ולשמור אותן לשימוש חוזר.