יישום רגולציה

errow-30-64px

פתרון לניהול מסמכים

על פי דרישות רגולטוריות

יישום רגולציה

פתרון לניהול מסמכים על פי דרישות רגולטוריות.

 

ארגונים חשופים כיום לשורה ארוכה של דרישות רגולטוריות לשמירת מסמכים ותיעוד פעילויות.

לחברת IFN צוות מקצועי המתמחה בנושא ויסייע לארגון לזהות את דרישות הרגולציה לתחומי הפעילות שלו, לאפיין את מערכת ניהול המסמכים הנדרשת וליישמה.

באמצעות IBM Record Manager תזהה המערכת את סוג המסמך ותפעיל עליו את החוקיות הנדרשת, ניקח לדוגמא את דרישות מס הכנסה לשמירת חשבוניות ותעודות משלוח למשך 7 שנים. כדי לוודא עמידה בדרישות אלו תזהה את כל סוגי החשבוניות בארגון ולא תאפשר מחיקה של מסמך המוגדר כחשבונית בין אם הוא נמצא בתיקייה ייעודית או בתיקייה כללית.

IBM Record Manager הינו פתרון מקיף שמנהל באופן מאובטח הצהרות על ניהול רשומות (מסמכים), סיווג אבטחה ונגישות, ביקורת וניטור, אימות, שימור והשמדת רשומות אלקטרוניות ופיזיות פי-על סטנדרטים בינלאומיים.