ניהול רשומות

errow-30-64px

פתרון לניהול

רשומות ומסמכים ארגוניים

ניהול רשומות

פתרון לניהול רשומות ומסמכים ארגוניים.

 

תקנות מס הכנסה ותקנים רגולטיביים נוספים מגדירים לארגון אילו מסמכים יש לשמור ולכמה זמן. למשל על פי דרישות החוק יש לשמור חשבוניות למשך 7 שנים.

פתרון ניהול הרשומות לא יאפשר מחיקה של מסמך המוגדר כחשבונית בין אם הוא נמצא בתיקייה ייעודית או בתיקייה כללית.

הפתרון מבוסס על IBM Record Manager המנהל באופן מאובטח חוקיות והנחיות רגולציה לניהול אורך חיי הרשומות (מסמכים) בארגון, סיווג אבטחה ונגישות, ביקורת וניטור, אימות, שימור והשמדת רשומות אלקטרוניות ופיזיות על-פי סטנדרטים בינלאומיים.