ניהול תהליכים עסקיים

errow-30-64px

פתרון לניהול תהליכי עבודה

וניהול תוכן אוטומטיים

ניהול תהליכים עסקיים

פתרון לניהול תהליכי עבודה וניהול תוכן אוטומטיים.

 

IFN פתחה ממשקים לצורך ניהול תהליכים עסקיים המבוססים על מוצרי IBM FileNet המאפשרים הפעלת תהליכי עבודה אוטומטיים לפי סוג המסמכים והמחלקות. לדוגמא, בקבלת חשבונית תפעיל המערכת תהליך אישור, המסמך והפרטים יועברו לגורם המאשר ולאחר אישורו תועבר הקבלה לתשלום.

בזמן האפיון נדרש הלקוח להגדיר את תהליכי העבודה והאישורים הקיימים בארגון. הקמת התהליך והגדרתו נעשית בצורה גראפית. ניתן להקים תהליך אישורים פשוט, או תהליכים עסקיים מורכבים הכוללים התניות. בכל צעד לאחר ההקמה יכול המשתמש המורשה לשנות את התהליכים וליצור חדשים באמצעות הממשק הגראפי.

ניתן להקים תהליך אישורים טורי פשוט (עובר ממאשר למאשר), או תהליכי עבודה מורכבים הכוללים התניות, למשל אישור חשבוניות עד 10,000 ₪ מאשר אחד, ומעל יעשה על ידי שני מאשרים. לאחר ההקמה יכול המשתמש המורשה לשנות את התהליכים ולצור חדשים באמצעות הממשק הגראפי.

המערכת מאפשרת להגדיר התראות למאשר, למשל משלוח מייל עם לינק לאישור, וכן תזכורות שונות, לדוגמא, אם לא התבצע אישור תוך 24 שעות.