פתרון לרשויות ועיריות

errow-30-64px

ניהול מסמכים

ברשויות ועיריות

פתרון לרשויות ועיריות

ניהול מסמכים ברשויות ועיריות.

 

עיריות ומועצות מקומיות פועלות בסביבה מרובת תהליכים ומסמכים.

IFN פתחה, על גבי פלטפורמת DriveU 7, פתרון כולל למרבית מחלקות העיריה המיושם במספר גדול של עיריות ומועצות מקומיות.

לשכות ראש העיר וסגניו – הפתרון לרשויות ועיריות מאפשר שיתוף מסמכים, עריכה ועדכון בין חברי הצוות וחוסך זמן רב בכתיבה והפצה של מסמכים ותהליכים החוזרים על עצמם, כגון פרוטוקולי ישיבות, סיכומי דיון, פיזור מטלות, אישורי מסמכים ומעקב ביצוע. הפתרון כולל תבניות להתכתבות, למכתבים טפסים, תוך אפשרות לשליפה והשלמת נתונים מתוך המערכות התפעוליות.

המחלקה המשפטית – הפתרון מאפשר ניהול תיקים, איסוף מסמכים ממקורות שונים, ניהול התכתביות, סימוכין וניהול גרסאות.

מחלקת ההנדסה – ניהול תיקי בנייה הכוללים שרטוטים, תשריטים וצילומים. איסוף וניהול אישורים, התראות על חוסר באישורים, מעקב, תזכורות ובקרה.

מחלקת כוח האדם – ניהול תיקי עובדים, דוחות מחלה, סיכומי דיון, תעודות ועוד.

מחלקת חינוך – תיעוד, רישום, תיוק לפי בית ספר/ גן, שידרוגים, תיקונים ותקלות.

מחלקת גביה – שמירת מסמכים ומעקב אחר תהליכי הגבייה.