IBM Content Classification

errow-30-64px

פתרון

לסיווג וארכוב חכם

IBM Content Classification

פתרון לסיווג וארכוב חכם.

 

IBM Classification הינו פתרון המאפשר סיווג תוכן בלתי מובנה באמצעות ניתוח טקסט וצורות שונות של תוכן ובכך מסייע לארגונים להפוך תהליכי עבודה לאוטומטיים.

הסיווג מבוצע על ידי שילוב מספר שיטות של ניתוח תלוי קשר, יישום טכניקות ניתוח טקסט מתוחכמות וכללים ספציפיים, כדי לחלץ את המשמעות מתוך התוכן.

שימושים עיקריים:

  • קליטת אי- מיילים, קבצים וסריקות וניתובם באופן אוטומטי לארכוב או ניתוח מבוסס תוכן המידע
  • הצעת חלופות לניתוב המסמך עבור מסמכים ידניים
  • קביעת משך הזמן לשמירת המסמך
  • שיוך מסמכים לקבוצות על פי פרמטרים משותפים

IBM