IBM FileNet Advanced Case Management

errow-30-64px

ניהול תהליכים עיסקיים

  חוצי אירגון ומבוססי מסמכים

IBM FileNet Advanced Case Management

ניהול תהליכים עיסקיים חוצי אירגון ומבוססי מסמכים.

 

IBM FileNet Advanced Case Management הינו פתרון לניהול זרימת העבודה(BPM)  ברחבי הארגון המאפשר הפשטת, מיכון, ייעול וניהול חכם של תהליכים עסקיים. באמצעות ה- Case Manager יכול הארגון להגיע להחלטות נכונות ומהירות, לבצע סימולציה לתרחישים שונים ולנטר תהליכי עבודה בזמן אמת, כולל בניית תהליכי אד-הוק ללא פיתוח ותהליכים סטנדרטיים מובנים.

מערכת (ACM-Advanced Case Manager) בארגון מאפשרת חיבור בין משתמשים, ספקים, לקוחות ואפליקציות ושילובה בארגון מבטיח תועלות, כגון: שיפור ואופטימיזציה בביצועי תהליכים, קיצור זמנים והעלאת תפוקות. יכולת הכלי להתאים לצרכיו המשתנים של הארגון, הם אלה שיבטיחו אופטימיזציה של התפעול וניצול מקסימלי של כלי ה- ACM.

תהליכים בנויים מאנשים, מערכות עסקיות ותוכן ורק כאשר כל אלה עובדים יחדיו בסביבה ממוכנת, מבוקרת ואוטומטית, אז ישופרו הביצועים העסקיים.

מערכות Advanced Case Management מתקדמות מספקות מגוון יכולות ומורכבות מ-3 אלמנטים עיקריים:

  • עיצוב והדמייה – היכולת לדמות ויזואלית, לעצב תהליכים מורכבים ולערוך סימולציה של התהליכים הללו ברמה העסקית, ללא צורך בפיתוח.
  • אוטומיזציה ושיגור של התהליכים, תוך שילוב תכנים ומסמכים.
  • אופטימיזציה ובקרה – יצירת מדדים לדיווח ובקרה בזמן אמת לצורך מעקב ובקרה על הביצועים.

IBM