IBM FileNet Content Manager

errow-30-64px

ניהול

מסמכים ואיחזורם

IBM FileNet Content Manager

ניהול מסמכים ואיחזורם.

 

IBM FileNet Content Manager הינו פתרון המאפשר לנהל ולאחזר מעל 40 סוגים שונים של מסמכים בינהם: Office, TIFF, Multi Tiff, PDF, JPG, Outlook, XML, HTML, קבצי אודיו ווידאו גדולים, קבצים הנדסיים ועוד. המערכת תציג במאפיינים את מקור המידע תאריך כגון קובץ סרוק, office  ועוד.

מאפיינים בולטים:

  • הגדרת סרגלי אחזור ותצוגה שונים על פי הרשאות. המשתמש המורשה יכול להקים סרגלים נוספים על פי הצורך
  • תמיכה מלאה באחזור מסמכים בעברית
  • יכולת חיפוש לפי שדות מפתח, כגון: תאריך, שם פרטי, שם משפחה וכן לפי חיפוש חופשי או שילוב ביניהם
  • חיפוש רוחבי עד לרמת המסמך, תיק, חוצץ ותיקייה המאפשר הגדרות טווח תאריכים, כללים לוגיים OR, AND, NOT וחיפוש של מספר שדות במקביל
  • שמירת שאילתות חיפוש ותוצאות חיפוש שהתקבלו
  • אינטגרציה מלאה עם Office המאפשרת שמירה ואחזור מסמכים ישירות מ-Outlook ו- Word
  • ניהול גרסאות כולל ביצוע Check-In Check-Out על פי הרשאות בעבודה על מסמכיOffice
  • ניהול גרסאות ברמת כל המסמכים ומחלקות מסמכים (Document Class)

IBM