IBM WATSON CONTENT COLLECTOR

errow-30-64px

פתרון

 ארכוב וניהול תוכן

IBM WATSON CONTENT COLLECTOR

פתרון ארכוב וניהול תוכן.

 

IBM WATSON CONTENT COLLECTOR הינו פתרון המספק יכולת ארכוב וניהול תוכן מכלל רחבי הארגון.

הפתרון הינו בעל ממשק פשוט המאפשר לארגונים לאסוף מידע לארכיון על בסיס המטה-דאטה וליישם כללי שמירה ומדיניות ניהול המגדירה מה התקבל בארכיון ומאילו מערכות.

Content Collector מאפשר לצוות ה- IT ליישם מדיניות ארכיון פרטנית, לאסוף ולארכב חלקים ספציפיים של מידע.

יתרונות בולטים:

  • איסוף המידע מהמקורות השונים ושמירתו
  • בדיקה הבנה וסינון של החומר המאורכב
  • הפחתת הסיכונים הטמונים באובדן חומר
  • ניהול האיסוף במערכת מאוחדת המורידה את עליות
  • ביטול פתרונות נקודתיים לשמירת המידע
  • תחזוקה יעילה וניהול של כל החומר המאורכב

IBM