IFN Dox

errow-30-64px

פתרון מתקדם

 מבוסס WEB לניהול המשרד

IFN Dox

פתרון מתקדם מבוסס WEB לניהול המשרד.

 

IFN DOX הינו ממשק מתקדם מבוסס WEB לניהול המשרד ומותאם בעיקר לסביבת ההנהלה הבכירה או לשכות משפטיות.

לאורך 23 שנות פעילותה של IFN כמובילה בשוק הישראלי, אספה IFN דרישות וצרכים של ארגונים ובשילוב טכנולוגיה בינלאומית חדישה, פיתחה פתרון מנצח אשר הוכיח עצמו בארגונים מובילים מכלל המגזרים במשק הישראלי.

הפתרון מאפשר שיתוף מסמכים, עריכה ועדכון בין חברי הצוות וחוסך זמן רב בעבודה, בכתיבה והפצה של מסמכים ותהליכים החוזרים על עצמם, כגון: פרוטוקולי ישיבות, סיכומי דיון, פיזור מטלות, אישורי מסמכים ומעקב ביצוע.

הממשק פותח באמצעות IFN על גבי התשתית של IBM FileNet וכולל אינטגרציה מלאה ל-Office ול- Outlook המאפשרת תיוק ואחסון מסמכים, הפצה, ניהול טבלאות, סריקה מקומית, ניהול תהליכי אישור ישירות מתוכנות אלו.

הממשק כולל תבניות להתכתבות וטפסים, תוך אפשרות לשליפה והשלמת נתונים מתוך המערכות התפעוליות. יישום הפתרון הינו קל ומהיר והקמת המערכת מתבצעת תוך ימים אחדים.