IFN DriveU

errow-30-64px

פתרון עסקי מתקדם

לניהול מסמכים ותהליכים עסקיים

IFN DriveU

פתרון עסקי מתקדם לניהול מסמכים ותהליכים עסקיים.

 

IFN DriveU 7 הינו ממשק עסקי מתקדם מבוסס WEB לניהול מסמכים ותהליכים עסקיים. הממשק פותח על גבי תשתית IBM FileNet באמצעות IFN.

 FileNet DriveU 7 פותח עבור השוק הפיננסי (בנקים וחברות ביטוח) במטרה לסייע להן להקים ולפתח סביבות עבודה דינמיות מתקדמות.
הארגונים הפיננסיים הינם ארגונים עמוסי תהליכים עסקיים מורכבים, הכוללים טיפול במסמכים ובנתונים נלווים, פתרון IFN DriveU 7 מאפשר לארגונים אלו לנהל בצורה דינאמית את תהליכי העבודה, ניהול התוכן, תהליכי אישור ותהליכי בקרה.

IFN DriveU 7 כולל יישומים כגון תהליכי אישור, תבניות התכתבות למכתבים וטפסים, דלגציה לטיפול במשימות בעת היעדרות ויכולות טיפול ומיון בכמויות גדולות של מסמכים.
DriveU 7 עושה שימוש בממשק WEB המאפשר התאמת שולחן העבודה למשתמש ברמת המחלקה וברמת המשתמש האישי.

ל- DriveU 7 אינטגרציה מלאה ל-Office ול- Outlook המאפשרת תיוק ואחסון מסמכים והפצה, ללא פתיחת או מעבר ליישום נוסף. בנוסף, מאפשר הפתרון הפקת דוחות סטטיסטיים וניתוחים והתראות על בצוע או אי ביצוע של תהליכים.