IFN Scan

errow-30-64px

פתרון

  לקליטת מסמכים

IFN Scan

פתרון לקליטת מסמכים.

 

IFN SCAN הינו פתרון המשמש לקליטת מסמכים חדשים אל תוך המערכת וניהול קליטת כמויות גדולות של מסמכים ממגוון מקורות, סריקת נייר, דואר אלקטרוני, או קבלת קבצים בהעברה.

הפתרון מתאים לניהול חדרי סריקה מסיביים הסורקים עשרות אלפי דפים ביום וניהול עשרות עמדות מיפתוח לחומר הסרוק.

IFN SCAN תומך בקליטת מסמכים מבוססי נייר על ידי סריקתם ומאפשר קליטת כלל המסמכים החדשים המתקבלים במהלך העבודה היומיומית ללא מגבלת כמות. הפתרון תומך באוגדני מסמכים, חלוקת עבודה למנות ומאפשר קליטת קבצי סריקה מספקים חיצוניים על גבי דיסק או בהעברה במייל והכנסתם לתהליך כאילו זה עתה נסרקו.

הפתרון מתממשק לסורקים נפוצים ומאפשר סריקה במקביל במספר תחנות סריקה, דבר התורם לשיפור התפעול של תהליך הסריקה והגדלת קצב הסריקה. המסמכים נסרקים יחדיו ומשם עוברים לתהליך המפתוח ולבסוף לארגזים ולמרכזי הגניזה.