RPA- ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

errow-30-64px

רובוט

 לביצוע משימות אוטומטיות

RPA- ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

רובוט לביצוע משימות אוטומטיות

 

RPA הינו רובוט לביצוע משימות באופן אוטומטי המסייע ביישום תהליכי עבודה דיגיטליים ומאפשר לעובדים לבצע משימות בעלות ערך גבוה יותר, ולארגונים לבצע מטלות החוזרות על עצמן, כגון:

קליטת מסמכים סרוקים – באמצעות תוכנת סריקה ודיגיטציה של מסמכים ניתן להזין מידע ממסמכי הנייר אל המערכות התפעוליות ללא צורך בהתערבות בקוד

ארכיון דיגיטאלי – באמצעות תוכנת הארכיון ניתן ליצור ארכיון דיגיטאלי ולשמור ולאחזר מסמכים שונים

RPA משתלב עם מנועי BPM הקיימים בארגון וניתן ליישום מקומי או בענן.


כיצד RPA עובד?

הרובוט משכפל פעולה אנושית המבוצעת על גבי מסכי המשתמש, ללא שינוי בממשק המשתמש הקיים, ללא צורך בפיתוח ממשקים למערכת התפעולית.

כמו כן, הרובוט עומד תחת עומסי משימות רבות וביעילות גבוהה.


יתרונות יישום הרובוטים

  • יישום מערכת חדשה ובדיקתה בימים במקום חודשים
  • שיפור בתפוקה – עבודה מסביב לשעון וללא הפסקה
  • הפחתה בעלויות הפיתוח – יישום פתרון בלחיצת כפתור הקלט ונגן

IBM